top of page

- Nyheter -

Eidsvoll 13_edited.jpg

Old Timers-prosjektet til Nordisk møte i Stockholm
 

Hvert år møtes håndverkerforeningene fra Helsinki, Stockholm, København, Oslo, Torshavn og Reykjavik til et felles nordisk møte. Nå i juni ble møtet avholdt i Stockholm, og fire av styres medlemmer dro på tur sammen med OHIF-administrasjonen.

Handverkarna i Stockholm hadde bestilt det beste været og stilte med en splitter ny CEO til møtet. Tema for møtet var å bringe til torgs noe de andre foreningene kunne lære- eller bli inspirert av. OHIF tok dermed med seg «Old Timers-prosjektet», hvor tre modne pensjonerte murere kommer inn i undervisningen på Byggfag Vg1 og 2 og gir elevene et skikkelig inspirerende mur- og fliskurs. I anledningen hadde OHIF laget en «Bollywood-film» av prosjektet som ble vist frem. Deltagerne fra de andre håndverkerforeningene syns prosjektet var kjempeinteressant og ble veldig begeistret. 

Se filmen over!

OHIF-Årskonferanse-023.JPG

Nyhetsbrev - 1/24

 

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail og inneholder små artikler om hva foreningen jobber med til en hver tid. Nyttig for medlemmer og nyttig for samarbeidspartnere. 

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

Fremside.jpg

OHIFs Årsrapport 2023

 

OHIFs Årsrapport kan leses under på "Les mer"

Oddbjørn Roksvaag, Vest Vind Media.jpg

Nyhetsbrev - 4/23

 

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail og inneholder små artikler om hva foreningen jobber med til en hver tid. Nyttig for medlemmer og nyttig for samarbeidspartnere. 

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

Dag_Terje_Solvang-015.JPG

Nyhetsbrev - 3/23

 

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail og inneholder små artikler om hva foreningen jobber med til en hver tid. Nyttig for medlemmer og nyttig for samarbeidspartnere. 

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

Abid_Raja_20230420-FH-020.jpg

Nyhetsbrev - 2/23

 

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail og inneholder små artikler om hva foreningen jobber med til en hver tid. Nyttig for medlemmer og nyttig for samarbeidspartnere. 

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

Bilde 5.jpg

Nyhetsbrev - 1/23

 

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail og inneholder små artikler om hva foreningen jobber med til en hver tid. Nyttig for medlemmer og nyttig for samarbeidspartnere. 

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

Pult.png

OHIFs Årsrapport 2022

 

OHIFs Årsrapport kan leses under på "Les mer"

Juletre.jpg

Nyhetsbrev - 4/22

 

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail og inneholder små artikler om hva foreningen jobber med til en hver tid. Nyttig for medlemmer og nyttig for samarbeidspartnere. 

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

306923431_752718469133279_8001741956834843317_n.jpg

Nyhetsbrev - 3/22

 

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail og inneholder små artikler om hva foreningen jobber med til en hver tid. Nyttig for medlemmer og nyttig for samarbeidspartnere. 

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

Gruppebilde slottet.jpg

Nyhetsbrev - 2/22

 

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail og inneholder små artikler om hva foreningen jobber med til en hver tid. Nyttig for medlemmer og nyttig for samarbeidspartnere. 

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

Hovslager 1.jpg

Nyhetsbrev - 1/22

 

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail og inneholder små artikler om hva foreningen jobber med til en hver tid. Nyttig for medlemmer og nyttig for samarbeidspartnere. 

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

Bilde 1 - Side 1 Forside.jpg

OHIFs Årsrapport 2021

 

 

OHIFs Årsrapport kan leses under på "Les mer"
 

Juletre.jpg

Nyhetsbrev - 3/21

 

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail og inneholder små artikler om hva foreningen jobber med til en hver tid. Nyttig for medlemmer og nyttig for samarbeidspartnere. 

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

OHIF ønsker dere alle  -  En riktig god jul og et godt nytt år!

Parker om høsten

Nyhetsbrev - 3/21

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no.

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

NB: En feil gjør at det ikke er mulig å lese brevet til byrådet i Nyhetsbrevet. Vi legger dermed brevet her

solbriller

Nyhetsbrev - 2/21
God sommer!

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no.

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

Overfylt parkeringsplass

25 nye næringsparkeringer blir dedikert til utslippsfrie kjøretøy

I omstillingen til et grønnere og mere bærekraftig næringsliv har OHIF bedt byrådet om å skynde seg langsomt. Dette for at bedriftene våre skal klare å omstille produksjon og arbeidsform uten å miste bedriftens bæreevne underveis. Vi vet at OHIFs medlemmer gjør sitt beste for å bytte ut bilpark, effektivisere transport og varelevering, omstille seg til miljøkrav og velge miljøvennlige produksjonsmetoder og varer – men, at de trenger politisk hjelp til å gjøre dette på en god og smidig måte.

Bymiljøetaten informerer:

Klimabudsjettet for 2019 inneholder tiltak for klimavennlig vare- og nyttetransport i Oslo. Tiltak 9 «Tiltakspakke klimavennlig varetransport» innebærer blant annet å tilrettelegge for 100 parkeringsplasser dedikert for utslippsfri vare- og nyttetransport innenfor Ring 2. Formålet er å sikre en fordel for håndverkere og annen næringstransport som velger et utslippsfritt kjøretøy.

Til nå er 58 plasser innenfor Ring 1 dedikert for utslippsfrie varekjøretøy. Omskilting av 25 nye plasser vil foregå i perioden fra slutten av mai – oktober. Ved etablering av næringsparkeringer innenfor Ring1 ble det varslet en overgangsperiode frem til Oslos mål er å bli en tilnærmet nullutslippsby i 2030. Et av satsningsområdene er å sikre full overgang til fornybare drivstoff, både for person- og varebiler. Vare- og nyttetransport utgjør en stor andel av trafikken i Oslo. Ett av tiltakene i bystyrets Klimastrategi for Oslo mot 2030 er å sørge for at håndverkere og annen næringstransport som velger utslippsfritt kjøretøy skal få en fordel i form av parkering.


Totalt er det 123 plasser for nøring innenfor Ring 1 - 58 plasser er i dag dedikert for utslippsfrie varekjøretøy. I 2019 ble 33 plasser etablert for el-varebiler med lademulighet. I 2020 ble ytterligere 25 plasser dedikert utslippsfrie.

Kart over plassene finnes på Bymiljøetatens nettsider - "Les mer"

Electric Car Battery Charging

Revisjon av forskrifter for beboerparkering

I Bymiljøetaten har på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel utarbeidet et forslag til revidert forskrift for beboerparkeringsordningen i Oslo kommune.

 

Høringsforslaget innebærer følgende substansielle endringer i dagens forskrift:

 

a) Endring av formålet med beboerparkeringsordningen til å også omfatte reduksjon i bilbruk, i tillegg til å   sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser.

b) Endring av forskriften for å kunne differensiere satsene på beboerparkering basert på geografi.

c) Endring av forskriften som omhandler næringsdrivende.

d) Mindre redaksjonelle endringer for å oppdatere forskriften til praksis og andre relevante lovverk.

 

Høringsfristen er satt til 25.06.2021

Marianne Borgen.jpg

Gratulerer til alle våre nye fagarbeidere! 

I dag skulle vårens vakreste eventyr funnet sted. Rådhuset skulle vært pyntet til fest, Rådhushallen fylt til randen av kolleger, venner og familie - og nye stolte fagarbeidere skulle mottatt sitt fag- og svennebrev. Vi gleder oss til nye tider og gratulerer sammen med ordfører Marianne Borgen.

 

Se hennes hilsen her: 

Marianne Borgen gratulerer

påske Mat

Nyhetsbrev - 1/21
God Påske!

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no.

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

Bilde 1 Fremside - Lundehjerte.jpg

OHIFs Årsrapport 2020

I lys av koronasituasjonen og den siste pressekonferansen med Raymond Johansen søndag 28. februar har styret i sitt møte 1. mars besluttet å avholde den ordinære generalforsamlingen 2021 i OHIF på samme vis som i fjor. Dvs. ikke i Laugssalen.
 
Vedlagt er sendt ut til våre medlemmer på mail:
 
•    Innkallingen til ordinær generalforsamling i OHIF 24. mars
•    Signert protokoll fra sist generalforsamling 25. mars 2020
•    Valgkomiteens innstilling signert
•    Årsrapport 2020, med regnskap (side 40), noter og forslag til budsjett  2021 (side 49)
•    Forslag til protokoll fra generalforsamling 2021
 
Kontrollutvalgets innstilling ble ferdigstilt og innstillingen er tilgjengelig for medlemmer som ønsker den tilsendt. 
 
Vi gjennomfører dermed generalforsamlingen 2021 på samme vis som sist generalforsamling i 2020. Samtidig håper og tror vi at generalforsamlingen 2022 blir i Laugssalen – som før.
 
Med de beste ønsker om en god vår og fallende smittetall.

 

OHIFs Årsrapport kan leses under på "Les mer"
 

Electric Car Battery Charging

Nullutslippssoner er et av tiltakene i Oslos nye klimastrategi og strategien peker spesielt på tre området: 


 

Nullutslippssoner er et av tiltakene i Oslos nye klimastrategi og strategien peker spesielt på tre området: 


•    Alle kjøretøy i Oslo skal være uten klimautslipp, og trafikken skal  reduseres
•    Oslo skal fase ut all bruk av fossil diesel på alle bygg- og anleggsplasser
•    Mer klimavennlig forbruk og mindre avfall, og utslippsfri avfallsforbrenning

I budsjettet for 2021 får Bymiljøetaten (BYM) 4 millioner kroner for å lage et forslag til soner i byen der bare elbiler, hydrogenbiler eller kjøretøy med annen utslippsfri teknologi får kjøre. Målet for BYM er å kutte utslippene med 95% innen 2030 – Med innføring av nullutslippssoner innen 2023-2025. Hvilke områder dette vil omfatte er ennå ikke bestemt, men signalene tyder på at dette er innenfor Ring1. 


Prosjekt «Bilfritt Byliv» har siden starten i 2016 hatt mange prosjekter gående. OHIF har drevet påvirkningsarbeid for medlemmene på følgende områder: 


•    Fjerning av 700 p-plasser – Oppretting av 127 næringsparkeringer med i dag 8 timer parkeringstid
•    Endring av kjøremønster
•    Beboerparkering
•    Håndverkerkort
•    Informasjonsdeling/kartsystemer/digitale parkeringsløsninger
•    Ladestasjoner
•    Utslippsfrie soner

*OHIF har ikke hatt påvirkningsmulighet i forhold til utbyggingen av sykkelstinettet og de ulemper det evt har gitt våre medlemmer. 


OHIF har deltatt i digitale informasjonsmøter, sendt inn innspill (trykk på "les mer") og hatt møte med medlemmer i foreningen som har engasjert seg i transport- og parkeringsutfordringene den 3. november. 
Det er viktig for medlemmene våre å være informert og oppdatert i de endringene som byen er- og skal gå gjennom. Som et medlem så fint sa det: «Tenk langsiktig – og selg inn fremtiden». 


OHIF har bedt Bymiljøetaten om å skynde seg langsomt i omstillingen til et grønnere og mere bærekraftig næringsliv. Dette for at bedriftene våre skal klare å omstille produksjon og arbeidsform uten å miste bedriftens bæreevne underveis. Vi tror at OHIFs medlemmer gjør sitt beste for å bytte ut bilpark, effektivisere transport og varelevering, omstille seg til miljøkrav og velge miljøvennlige produksjonsmetoder og varer – men, at de trenger hjelp til å gjøre dette på en god og smidig måte. Politikken må kunne møte dem i denne omstillingen slik at flere bedrifter vil kunne fortsette næringsvirksomhet i utslippsfrie soner og i bykjernene - Og kunne levere varer og tjenester til befolkningen på en effektiv og god måte.


OHIF mottar innspill fra våre medlemmer med takk. Vi trenger deres brukeropplevelser for å kunne drive politisk påvirkningsarbeid på en effektiv og god måte. Send gjerne inn ris og ros til firmapost@ohif.no – Vi tåler en «rak puck».
Les mer om byrådets satsinger for å kutte klimagassutslipp vedrørende transport- og parkering, bygg- og anlegg, og avfallshåndtering her


 

Julegave

Nyhetsbrev - 4/20

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

fall Tokens

Nyhetsbrev - 3/20

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

Vårløk

Nyhetsbrev - 2/20

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet.

Heidi.jpg

Prosjekt "lærling for en dag"

10.06.20

Gjennom hele våren har OHIF gjennomført prosjekt-«Lærling for en dag», 

Administrerende direktør i Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF), Eivind Andersen, har siden sommeren 2019 jobbet som voksenlærling en dag i uken i en opplæringsbedrift i tømrerfaget i Oslo. Dette i et forsøk på å ta svennebrev som voksen gjennom realkompetansevurdering, arbeid i opplæringsbedrift, ordinær teorieksamen og til sist svenneprøve. Tømrerteorieksamen TMF 3102 ble gjennomført og bestått før jul. Nå gjenstår mer praktisk arbeid. 
Eksperimentet er igangsatt for å få førstehånds kjennskap til hva som egentlig ligger i et svennebrev, hvilke veier kan man følge som ung voksen i en opplæringsbedrift med fast ansatte, faglærte og lærlinger. Bedrifter som alle ønsker, men som det blir stadig færre av.

OHIF har i denne anledning invitert inn politikere, samarbeidspartnere og journalister til å bli med en dag som "lærling" sammen med Andersen. Hvordan dette har gått kan du lese i nyhetsbrevet Ipraksis som kommer ut til våre medlemmer nå i juni - eller på våre Facebook-sider

Nyhetsbrev 2.png

Nyhetsbrev - 1/20

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet. 

57167e4a-e576-4b64-9537-1d402c5de084.jpg

Avisinnlegg i Aftenposten

20.01.20

Det brenner i et levende nasjonalt bibliotek og flammene blir forsøkt slukket med hageslange.

"Ingen vil betale mer enn nødvendig, men det er heller ingen som er fornøyde med et 80 prosent tett tak. Det er på tide at vi ikke bare lærer oss hva tjenester koster, men også hva de er verdt. Det brenner i flere håndverksyrker nå, og vi trenger et politisk brannvesen med handlekraft".

Thomas Hylland Eriksen og OHIFs administrerende direktør, Eivind Andersen, har skrevet en artikkel i Aftenposten som det er verdt å lese. 

78048255_2659622620726161_57545216728078

Fag- og Svennebrevutdeling

20.11.19

Fagarbeidere! - Dere skal løftes frem, hylles og ivaretas!!

 

Oslo Rådhus setter en fantastisk ramme for Fag- og Svennebrevutdelingen.  Arrangementet hadde rekordstor påmelding og rådhuset var fylt til randen. Vi gratulerer så mye til alle de nye fagarbeiderne og ønsker dem velkommen som kolleger i våre bransjer. En stor gratulasjon går også til Rørleggerbedriften Eriksen & Jensen AS i Oslo Rørleggerlaug for fagopplæringsprisen🏆 Dere har all grunn til å være stolte!

Seremonien startet i tradisjons tro med fanfaren"Til håndverkets pris" av S. Caspersen - Spilt av Jon Erik Brekken fra Norges Gardeveteraners Drillkontigent. Ordfører Marianne Borgen  ønsket alle velkommen og introduserte kveldens hovedtaler som denne gangen var administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid. Elever fra Edvard Munch videregående skole fremførte egenkomponerte sanger, og elever fra BLOK sto for blomsterdekoreringen.

Road Constuction

Trafikkoversikt i Oslo sentrum

09.12.19

Bymiljøetaten har nå fått en nettside som viser en oversikt over de trafikale utfordringene i sentrum. Gå inn på "Les mer" og klikk på markørene i kartet for mer informasjon.

Formålet med denne karttjenesten er å holde trafikanter oppdatert på arbeid, graving, arrangement og lignende i vegareal som kan påvirke fremkommelighet innenfor Ring 1. Kartet blir oppdatert annenhver uke.

Dette kartet er del av en pilot gjennomført i forbindelse med prosjektet «Smartere transport i Oslo-regionen» (STOR). - Karttjenesten ble dessverre avsluttet i juli 2020 grunnet lite bruk.

Sweco sin rapport vedrørende parkering i sentrum kan leses her

Nyhetsbrev 2.png

Nyhetsbrev - 4/19

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet. 

Nyhetsbrev 2.png

Nyhetsbrev - 3/19

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet. 

Nyhetsbrev 2.png

Nyhetsbrev - 2/19

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet. 

bwood-stillerom.jpg

Årsrapport 2019

Hva jobber OHIF med?

 

Hvordan var året 2019 for foreningen? 

Årsrapporten kommer ut til våre medlemmer på mail, og her ligger den for alle andre som måtte finne arbeidet vårt interessant. God lesning :) 

Bilde av "stillerom"er brukt med tillatelse fra møbelsnekker og tredreier, Bjørn-Gunnar Eliasen i Bwood. Dette er også fremsiden av den trykte utgaven. 

moebel-red-m-logo.jpg

Bli med på Vis-prosjektet

30.08.19

Vi ønsker å invitere smykke- og møbeldesignere til et helt nytt prosjekt som vi har valgt å kalle Vis!

Vis skal bli en arena hvor fremtidens håndverkere og designere utfordrer hverandre og viser hva som er mulig når fagpersoner arbeider sammen. Håndverkselever og lærlinger vil lage de utvalgte konseptene fra designerne innenfor møbel og smykker. Tekstilelevene samarbeider med to designere i designprosessen. Resultatene blir presentert i en stor utstilling i Oslo november 2020.

Tema for utstillingen 2020 er Nærhet.

Vis skal vise hva som bor i dagens, og fremtidens, håndverkere og designere. Påstanden vår er at håndverkere og designere er avhengige av hverandre – og det er først når disse samarbeider tett, at de aller beste arbeidene blir skapt. Målet med Vis er derfor å være en plattform hvor fagmiljøene kan lære av og utfordre hverandre.

Ta en titt på vedlegget og gå inn på vår rykende fersk hjemmeside for mer informasjon:  www.visutstilling.no

image[1].jpg

OHIF - Det handler om tillit

Dagsavisen 02.06.19

«Kom når du har sagt, hold det du har lovet, og ta av deg på beina når du går inn til kunden».

Det handler om tillit. Hvordan få tilliten tilbake i byggebransjen?

P1030238.JPG

Fag- og Svennebrevutdeling

Oslo Rådhus 28.05.19

Det ble en helt spesiell opplevelse for alle de nye faglærte som 28. mai kunne motta sitt endelige bevis på fullført fagutdanning. Oslo Rådhus er en flott ramme for arrangementet, og 365 fag- og svennebrev ble delt ut denne ettermiddagen. Ekstra stas ble det også at Kronprins Haakon Magnus bivånet det hele. Kronprinsen hadde fått æresplass mellom Ordfører Marianne Borgen og vår egen administrerende direktør, Eivind Andersen. 

Seremonien startet i tradisjons tro med fanfaren"Til håndverkets pris" av S. Caspersen - Spilt av Jon Erik Brekken fra Norges Gardeveteraners Drillkontigent. Ordfører Marianne Borgen  ønsket alle velkommen og introduserte kveldens hovedtaler som denne gangen var styremedlem i Svenssonstiftelsen, Andreas C. Halse. Han holdt en glitrende tale som gav gåsehud under varme bunader. Elever fra Foss videregående skole sto for de musikalske innslagene, og elever fra BLOK sto for blomsterdekoreringen.

OHIF2019_SolveigBakken_270319_0269.JPG

OHIFs Årskonferanse 2019

OHIFs Årskonferanse "Lyden av håndverk" ble arrangert den 27. mars her i Håndverkersalen i Rosenkrantz gate 7. Ca. 70 medlemmer og samarbeidspartnere var påmeldt, og vi var en stund bekymret at vi måtte avvise noen. 

Konferansen ble åpnet av vår styreleder, Espen Lynghaug. Administrerende direktør, Eivind Andersen, sørget for at alle fikk en liten innføring i strategien til OHIF og det samarbeidet som foreningen har med byrådet og andre aktører for å bedre arbeidsforholdene for våre medlemmer. Andreas C. Halse var hentet inn som ordstyrer for anledningen og gjorde en glitrende jobb. Noen av spørsmålene som ble stilt var: Hvordan kan Oslomodellen bli bedre? Hvordan kan vi "redde" byggebransjen fra å bli et sted hvor useriøse bedrifter tar over markedet? Hvilke tiltak kan settes inn for å gjøre en forskjell? Har EØS-avtalen bare gjort skade? mm. 

Nyhetsbrev 2.png

Nyhetsbrev - 1/19

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i året på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet. 

Nyhetsbrev 2.png

Nyhetsbrev - 3/18

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i måneden på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet. 

Nyhetsbrev 2.png

Nyhetsbrev - 2/18

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i måneden på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet. 

Nyhetsbrev 2.png

Nyhetsbrev - 1/18

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i måneden på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet. 

6343-b318a6d4823768869fe74009600935dc-Fa

Krav om håndverksbrev 

Det er på tide å skille lag med kriminelle aktører og overlate håndverk til håndverkere.  

Det blåser en vind i Norge. Den blåser mot EØS avtalen. Vi kjenner det samme kalde trekket, som har blåst før valg og folkeavstemming i USA og Storbritannia.

Proteksjonisme er likevel ikke løsningen for en liten åpen økonomi som Norge. Tiltak som virker mot ulikhet, ungdomsledighet, sosial dumping og økonomisk kriminalitet kan gi ly mot denne vinden. Et tiltak er gjeninnføring av Håndverksbrev – retten til å registrere håndverksforetak.

Administrerende direktør i OHIF, Eivind Andersen, hadde denne artikkelen i Dagens Næringsliv 26.12.18

Hele artikkelen finner du på "Les mer

Nyhetsbrev 2.png

Nyhetsbrev - 4/18

Nyhetsbrevet Ipraksis kommer ut fire ganger i måneden på mail - Er det noen som ikke mottar dette kan det være at vi har feil e-postadresse. Meld i så fall i fra til hilde@ohif.no

På "Les mer" kan dere lese hele nyhetsbrevet. 

46520635_2050142178340878_27306445750549

Fag- og Svennebrevutdeling

Oslo Rådhus 22.11.18

Vinterens vakreste øyeblikk er fag- og svennebrevutdelingen i Oslo Rådhus. Alle våre flotte Oldermenn og ledere var til stede for å gjøre ekstra stas på våre nye fagarbeidere. Seremonien startet i tradisjons tro med fanfaren"Til håndverkets pris" av S. Caspersen - Spilt av Jon Erik Brekken fra Norges Gardeveteraners Drillkontigent. Ordfører Marianne Borgen  ønsket alle velkommen og introduserte kveldens hovedtaler som denne gangen var byrådsleder Raymond Johansen. Elever fra Edvard Munch vgs sto for de musikalske innslagene, og elever fra BLOK sto for blomsterdekoreringen. OHIF kunne med glede gi ut en svenneprøvemedalje til Sophie-Marie Werenskiold som har vært lærling i møbelsnekkerfaget hos Den norske opera & ballett AS gjennom Tresenter Øst Opplæringskontor for Trefag. 

44384127_2241021535931529_47556123739711

100 år med nål og tråd

Oslo Bymuseum 27.10.2018 – 27.01.2019

Opplev utviklingen i motebildet fra tiden da man brukte nål, tråd og saks fram til dagens høyteknologiske maskiner.

Utstillingen og jubileet setter lys på håndverksfaget og håndverkeren, og får fram sømhistoriens plass i et skiftende marked og miljø. Syerskenes kamp for profesjonell utdanning og fagorganisering understreker at faget er en del av norsk kvinnekamp. Over 40 kjoler stilles ut, og alle antrekkene er sydd i Norge av en kjole- og draktsyer.

Kjolene viser hvordan motebildet har endret seg, samtidig som de alle representerer et førsteklasses håndverk. Plaggene speiler også samfunnsutviklingen fra den gang det var vanlig å ha egen sydame frem til dagens «Fast Fashion».

43586904_308068559788773_739153928792309

Fair Play Oslo og Omegn

11. oktober ble Fair Play Oslo og Omegn lansert i Håndverkersalen. Modellen er bygget på Uropatruljen i Trondheim og skal jobbe for å gjenreise omdømmet til byggenæringen og gjøre den attraktiv som yrkesvei for ungdom. Organiserte bedrifter med faste ansatte, faglærte og lærlinger må igjen få markedstilgang i offentlige og private prosjekter. Det skal lønne seg å være seriøs!

42608071_1973844199304010_14246234722140

ByggCamp 27.09.18 

ByggCamp med Håndverkets Dag er et stort rekrutteringsarrangement hvor elevene skysses gratis til arrangementet, får komme inn i verkstedene for å se fagdemonstrasjoner, får møte opplæringskontorer og leverandører, og høre hvordan arbeidshverdagen er for de ulike fagene. OHIF hadde en større stand hvor de mindre håndverksfagene var representert under navnet Håndverkets Dag. 

40168638_1938175816204182_88086790630916

Næringsparkering

Nye næringsparkeringer skal plasseres. Fra tidligere 43 p-plasser for håndverkere, blir det nå 88.

 

På langt nær nok til å dekke behovet, men hadde ikke OHIF sammen med engasjerte medlemmer stått på, hadde vi kanskje ikke hatt noen. 

40467977_1942860339069063_49057964195556

Fagmesse

Det ble gjennomført en flott fagmesse for kobber- og blikkenslagerfaget i Ekeberghallen den 31. august 2018.

 

Stort trøkk av fagfolk og leverandører. 

Nyhetsbrev 2.png

Nyhetsbrevet 4/17

Nyhetsbrevet for tredje kvartal er sendt ut på mail. Ikke fått det? Send en mail til hilde@ohif.no - Mulig vi har feil e-postadresse. 

Nyhetsbrev 2.png

Nyhetsbrevet 3/17

Nyhetsbrevet for tredje kvartal er sendt ut på mail. Ikke fått det? Send en mail til hilde@ohif.no - Mulig vi har feil e-postadresse. 

Nyhetsbrev 2.png

Nyhetsbrevet 2/17

Nyhetsbrevet for tredje kvartal er sendt ut på mail. Ikke fått det? Send en mail til hilde@ohif.no - Mulig vi har feil e-postadresse. 

Nyhetsbrev 2.png

Nyhetsbrevet 1/17

Nyhetsbrevet for tredje kvartal er sendt ut på mail. Ikke fått det? Send en mail til hilde@ohif.no - Mulig vi har feil e-postadresse. 

23292.png

Ny lærlingebok

Vår styrleder, Espen Lynghaug, har skrevet ny bok for lærlinger. 

Boka  gir tips, råd og enkle forklaringer på arbeidslivets skrevne og uskrevne regler. Lærlingen får vite hvordan man best kan komme i gang med læringsarbeidet, fullføre læretiden og fag- eller svenneprøve.

Bike Traffic Light

Oversikt over næringsparkeringer

Oppdatert kart desember 2018

Nye næringsparkeringer er på gang 

på "Les mer" ligger et kart som viser eksisterende og planlagte næringsparkeringsplasser, samt av- og pålessingsarealer. 

 

Det er etablert mange nye næringsparkeringsplasser denne uken, men noen må avvente grunnet prosjekter som opptar gateareal, som pågår lenger enn først antatt. Dette gjelder f.eks. arbeider med stortingsgarasjen, som gjør at det avventes etablering av næringsparkeringsplasser i Øvre Vollgate, og arbeider med Telegrafbygningen, som gjør at plasser i Nedre Slottsgate ikke kommer før mars/april. Det er også byggearbeider i Skippergata til februar. Vi skilter disse plassene så fort det er mulig.

Gammelt-kort-med-HUSET-besk12.jpg

Ny bok

Historien om Oslo Håndverks- og Industriforening Dameforening er nå blitt bok. "Vær god mot de gamle" er skrevet at Sidsel Meyer og kan nå kjøpes i alle bokhandlere.

 

Eldorado bokhandel i Torggata som har den i kommisjon.

bottom of page