top of page

- Medlemsfordeler -

 • Møte- og selskapslokaler, gratis eller til en rimelig pris.

 • Medlemsfordeler på nybil hos Birger N. Haug.

 • OHIF er myndighetskontakt, lobby, for medlemmer.

 • OHIF er ressurs og pådriver i aktuelle saker.

 • Nettverk på tvers av fagene.

 • Flere fag gir større tyngde.

 • OHIF er en uavhengig interesseorganisasjon - Kjappe beslutninger om bistand til medlemmene. Ingen hovedorganisasjon hvor saker må forankres.

 • Fortrinnsrett og rimelige leiligheter for eldre over 60 år.

 • Eldreboliger i Pastor Fangens vei 16, Oslo.

 • Eldreboliger - Alders Hvile - Armauer Hansens gate til redusert leie.

 • Gratis kompetanseheving (kurstilbud).

 • Underholdning og faglig inspirasjon gjennom medlemsmøte og års-konferanser.

 • Utsendelse av møteinnkalling for enkelte laug.

bottom of page