top of page

- Medlemsfordeler -

 • Møte- og selskapslokaler, gratis eller til en rimelig pris

 • OHIF er myndighetskontakt, lobby, for medlemmer

 • OHIF er ressurs og pådriver i aktuelle saker

 • Nettverk på tvers av fagene

 • Flere fag gir større tyngde

 • OHIF er en uavhengig interesseorganisasjon - Kjappe beslutninger om bistand til medlemmene. Ingen hovedorganisasjon hvor saker må forankres

 • Fortrinnsrett og rimelige leiligheter for eldre over 60 år

 • Eldreboliger i Pastor Fangens vei 16, Oslo

 • Eldreboliger - Alders Hvile - Armauer Hansens gate til redusert leie

 • Gratis kompetanseheving (kurstilbud)

 • Underholdning og faglig inspirasjon gjennom medlemsmøte og års-konferanser

 • Utsendelse av møteinnkalling for enkelte laug

 • Lauget kan søke foreningens såkornmidler

bottom of page