- Fond og stipender -

OHIF forvalter fond det er mulig å søke. Her finner du betingelser for hvem som kan tildeles støtte og hva det kan tildeles støtte for.

Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresens fond

Fondet skal i første rekke gi støtte i form av pengegaver til verdige trengende håndverksborgere.

 

Søknadsfrist 30. september

firmapost@ohif.no

Les mer om fondet her: 

Lærlingefondet for Håndverk og Industri

Fondet kan gi individuell støtte til lærlinger. Fondet kan også gi støtte til andre tiltak som bidrar til å stimulere utdanning og opplæring av lærlinger, og til å heve det faglige nivået.

Søknadsfrist 30. september

larlingfondet@ohif.no

Les mer om fondet her: 

OHIF's Dameforenings boliger for eldre

Stiftelsen har som formål å skaffe rimelige leiligheter til OHIF`s håndverks- og Industrimedlemmer.

 

 

Les mer om boligene her:

"Såkornmidler"

Lettere å være laug

Midlene skal gjøre det lettere å drive laugsaktiviteter som kurs, markeringer og aktiviteter. 

Søknad sendes til:

firmapost@ohif.no

 

Les mer om midlene her:

TA KONTAKT

  • Gray Instagram Ikon

SEND OSS EN MELDING

Rozenkranz`gate 7

0159 Oslo

© 2018