top of page

- Hvem kan bli medlem -

Etter en vedtektsendring i 2014 kan følgende opptas i Oslo Håndverks- og Industriforening som medlem

  • Håndverksbedrifter i Oslo og omegn, representert ved eier eller faglig leder, og som er tilsluttet laug (forening) hvor alle medlemmene kollektivt er tilsluttet OHIF. Er det ikke laug (forening) i faget, eller er lauget (foreningen) ikke kollektivt tilsluttet OHIF, eller i spesielle tilfeller, kan man stå som enkeltmedlemmer godkjent av styret.

  • Håndverksbedrifter som ikke er medlem i laug/forening

  • Bedrifter som utdanner fagarbeidere og har ansatte med fag- eller svennebrev.

  • Personer og bedrifter som står håndverk eller industri nær, også personer som ikke er knyttet til noen bedrift, og/eller har særlige forutsetning for å bidra til å fremme foreningens formål. 
bottom of page