top of page

- Klok Fremkommelighet -

Bike Traffic Light

16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for å redusere helseskadelig forurensning, og Oslo var versting blant de store byene. Prosjekt "Bilfritt Byliv" ble derfor startet opp av byrådet 4. april 2016. Prosjektets målsetting er å skape et bedre bymiljø, økt byliv og et "bilfritt" sentrum innenfor Ring 1 i løpet av bystyreperioden. Det har til tider operert 18 ulike prosjekter inne i "Bilfritt Byliv"-pakken og OHIF forsøker å navigere mellom dem. 

Sommeren 2017 begynte arbeidet med å fjerne kommunale p-plasser og sette i gang tiltak for økt byliv i seks pilotområder. OHIF har sammen med medlemmer fra vår transport- og parkeringsgruppe deltatt i utallige møter i regi av bymiljøetaten som har omhandlet parkeringsløsninger (næringsparkering/håndverksparkering), skilting, kjøremønster, ladestasjoner for elbil, parkeringshus og beboerparkering. Vi har ikke blitt invitert inn i møter som omhandler omfanget av nye bomringer eller bomavgifter. 

Det er ikke lett å være håndverker i sentrum av Oslo i dag. Manglende parkering, stadig endret kjøremønster, stenging av gater og kostbar transport inn og ut av bomringer gjør det stadig mer utfordrende. I desember 2018 implementerte man endringer i ordningen etter evaluering og innspill fra bransjen: 

  • Man gikk fra et parkeringstilbud som gjaldt mellom kl. 06-20, til å tillate næringsparkering døgnet rundt på oppmerkede plasser.

  • Maks tillatt parkeringstid ble økt fra to til åtte timer.

  • Prismodellen ble endret for å gi lavere pris for parkering over flere timer. Det er i dag flat takst på 30 kr. per halvtime.

På tross av næringsparkeringstilbudet har mange av våre medlemmer store utfordringer med å finne passende parkeringsplass for å utføre jobber i sentrum. Flere har servicebiler som ikke kommer inn i P-husene, og må dermed parkere på gateplan.

OHIF har gjentatte ganger fremmet forslag om et "Håndverkerkort" som kunne gi håndverkere som har betalt sin skatt, mva og arbeidgiveravgift  tilgang til næringsparkeringer og beboerparkeringer som en "årstillatelse", og gjerne til en rabattert pris. Tiltaket ville også være egnet til å fremme seriøsitet ved at de som har "alt på stell" får en fordel med hensyn til tilkomst. Bymiljøetaten har vendt tommelen ned for forslaget. 

SWECO har kommet med en ny rapport – «Evaluering av parkerings- og vareleveringssituasjonen i Oslo sentrum – 2022». Hele rapporten kan leses her.

Hva skjer når Ring 1 Stenges?

Bakgrunn: Veien under regjeringskvartalet skal terrorsikres og senkes. På det meste skal trafikken på Ring 1 gå 10 meter lenger under bakken enn i dag. Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen vil være stengt fra våren 2024 og tre år framover.

Hva som skjer når Ring 1 stenges lurer også OHIF, Bymiljøetaten BYM), handelsstanden, varetransportørene, utrykningskjøretøyene og resten av Oslos befolkning på. For det er egentlig ingen som vet hvilke konsekvenser dette vil føre med seg. Byggherren er Statens Veivesen noe som gjør det ekstra komplisert.

 

Bymiljøetaten arbeider med avbøtende tiltak i forkant av stengingen. Flere av dem allerede er nedskrevet av kommunen og dermed lite rom for innspill fra bransjen til denne første fasen – Dette er noe flere bransjer reagerer på.

Kort fortalt arbeides det med en fase1 for hva som skal skje før den stenges, og en fase2 når BYM ser hvilke konsekvenser som har oppstått etter at Ring 1 er stengt – Tentativt i 2. kvartal 2024.

Nedslående ser det ut til at 11 + (2) næringsparkeringer bli borte i denne perioden, og 4 vil være truet. Vi anbefaler alle som ferdes i Oslo sentrum om å følge med på kommunens hjemmesider i tiden fremover. Her kan det skje mye fort. Vi oppfordrer også medlemmene til å sende inn forslag til konkrete avbøtende tiltak eller andre innspill direkte til postmottak@bym.oslo.kommune.no (merk eposten "Ring 1") eller til OHIF - hilde@ohif.no.

  • Hvordan oppleves fremkommeligheten i Oslo sentrum i dag?

  • Hvilke utfordringer blir størst for dere når Ring 1 stenges?

  • Hvilke avbøtende tiltak vil være til hjelp i denne perioden?

  • Er sentrum et marked dere syns er attraktivt å arbeide i? – Hvorfor? Evt. hvorfor ikke?

 

 

Oslo kommune har opprettet en Midlertidig stenging av Ring 1 - Veiarbeid og vedlikehold - Oslo kommune. Her finnes blant kart med inntegnede planer/endringer og presentasjoner fra både Statens Veivesen og BYM.

bottom of page