top of page

- Klok Fremkommelighet -

Bike Traffic Light

16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for å redusere helseskadelig forurensning, og Oslo var versting blant de store byene. Prosjekt "Bilfritt Byliv" ble derfor startet opp av byrådet 4. april 2016. Prosjektets målsetting er å skape et bedre bymiljø, økt byliv og et "bilfritt" sentrum innenfor Ring 1 i løpet av bystyreperioden. Det har til tider operert 18 ulike prosjekter inne i "Bilfritt Byliv"-pakken og OHIF forsøker å navigere mellom dem. 

Sommeren 2017 begynte arbeidet med å fjerne kommunale p-plasser og sette i gang tiltak for økt byliv i seks pilotområder. OHIF har sammen med medlemmer fra vår transport- og parkeringsgruppe deltatt i utallige møter i regi av bymiljøetaten som har omhandlet parkeringsløsninger (næringsparkering/håndverksparkering), skilting, kjøremønster, ladestasjoner for elbil, parkeringshus og beboerparkering. Vi har ikke blitt invitert inn i møter som omhandler omfanget av nye bomringer eller bomavgifter. 

Det er ikke lett å være håndverker i sentrum av Oslo i dag. Manglende parkering, stadig endret kjøremønster, stenging av gater og kostbar transport inn og ut av bomringer gjør det stadig mer utfordrende. I desember 2018 implementerte man endringer i ordningen etter evaluering og innspill fra bransjen: 

  • Man gikk fra et parkeringstilbud som gjaldt mellom kl. 06-20, til å tillate næringsparkering døgnet rundt på oppmerkede plasser.

  • Maks tillatt parkeringstid ble økt fra to til åtte timer.

  • Prismodellen ble endret for å gi lavere pris for parkering over flere timer. Det er i dag flat takst på 30 kr. per halvtime.

På tross av at det i 2020 er oppmerket 127 næringsparkeringer på kartet til Bymiljøetaten, har mange av våre medlemmer store utfordringer med å finne passende parkeringsplass for å utføre jobber i sentrum. 

OHIF har gjentatte ganger fremmet forslag om et "Håndverkerkort" som kunne gi håndverkere som har betalt sin skatt, mva og arbeidgiveravgift  tilgang til næringsparkeringer og beboerparkeringer som en "årstillatelse", og gjerne til en rabattert pris. Tiltaket ville også være egnet til å fremme seriøsitet ved at de som har "alt på stell" får en fordel med hensyn til tilkomst. Bymiljøetaten har vendt tommelen ned for forslaget. 

I september 2020 ble en evaluering av prosjektet offentliggjort. Rapporten ble utarbeidet av SWECO og kan leses i sin helhet her

bottom of page