- Klok Fremkommelighet -

16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for å redusere helseskadelig forurensning, og Oslo var versting blant de store byene. Prosjekt "Bilfritt Byliv" ble derfor startet opp av byrådet 4. april 2016. Prosjektets målsetting er å skape et bedre bymiljø, økt byliv og et "bilfritt" sentrum innenfor Ring 1 i løpet av bystyreperioden. Der er per i dag 18 ulike prosjekter inne i "Bilfritt Byliv"-pakken og OHIF forsøker å navigere mellom dem. 

Sommeren 2017 begynte arbeidet med å fjerne kommunale p-plasser og sette i gang tiltak for økt byliv i seks pilotområder. OHIF har sammen med medlemmer fra vår transport- og parkeringsgruppe deltatt i utallige møter i regi av bymiljøetaten som har omhandlet parkeringsløsninger (næringsparkering/håndverksparkering), skilting, kjøremønster, parkeringshus og beboerparkering. Vi har ikke blitt invitert inn i møter som omhandler omfanget av nye bomringer eller bomavgifter. 

Det er ikke lett å være håndverker i sentrum av Oslo i dag. Manglende parkering, stadig endret kjøremønster, stenging av gater og kostbar transport inn og ut av bomringer gjør det stadig mer utfordrende. På tross av gjennomslag av 43 "håndverkerparkeringer" og lovnad om totalt 88, er dette langt fra nok for å dekke alle som trenger gateparkering. Mange av våre medlemmer har biler som er for høye til å komme inn i p-hus og trenger parkering i umiddelbar nærhet til oppdragssted. Tiden på to timer skal i følge bymiljøetaten nå endres til seks timer. 

OHIF jobber også aktivt med Høyre og Arbeiderpartiet i forbindelse med utforming av partiprogrammet før kommunevalget 2019.

TA KONTAKT

SEND OSS EN MELDING

  • Gray Instagram Ikon

Rozenkranz`gate 7

0159 Oslo

© 2018