top of page
tannhjul vannmerke.png

Lærlingefondet for håndverk og industri

Vi hjelper deg med å gjøre læretiden bedre!

Alle lærlinger er velkommen til å søke, men lærlinger i svennefag tilknyttet Oslo Håndverks- og Industriforening - og i tradisjonelle håndverksfag i Oslo og omegn prioriteres.

 

Fondet har som formål å gi individuelle tilskudd til lærlinger. Støtte kan også gis til andre tiltak som bidrar til å stimulere utdanning og opplæring av lærlinger – og til å heve det faglige nivå.

Til Lærlingefondet nettside.jpg

Til deg som lærling:

 

 • Tilskuddet skal bidra positivt til en best mulig opplæring for deg.

 • Du kan søke tilskudd til innkjøp av nødvendig verktøy, arbeidstøy, læremidler, kompetanseheving, materialer til svenneprøve eller tilsvarende.

 • Det er også mulig å søke om direkte bistand slik at nødvendig lønnsarbeid ved siden av opplæringen kan reduseres.

 • Hvordan stipendet tenkes brukt og hvordan det kan ha påvirkning på opplæringen beskrives i søknaden (eget søkeskjema) og bekreftes av den opplæringsansvarlige.

Andre tiltak:

 

 • Eksempel: Utstillinger hvor lærlinger/elever er involvert, utdanningsmesser, utdanningsprosjekter for lærlinger, tilskudd til materiell/kurs/opplæringsarrangementer for opplæringskontor eller lignende.

Viktig informasjon: 

For lærlinger: 

 • Det er kun mulig å søke en gang pr. år i læretiden.

 • Støtte til enkeltlærlinger vil være en årlig sum på kr. 5000,-

 • Kopi av lærekontrakt må vedlegges søknaden. Søknader fra enkeltlærlinger som sendes inn uten godkjent lærekontrakt, vil bli avvist. 

 • Det settes krav om signatur fra lærling - Og stempel/signatur fra lærebedrift. 

 • Begrunnelse fra bedrift og lærling settes som krav for behandling av søknad. 

 • Søknader hvor lærekontrakten går ut før søknadsfrist 30. september vil ikke bli behandlet.

 • Søknad med tilhørende lærekontrakt sendes samlet i ett PDF-dokument.

 

Andre tiltak:

 

Søknader til andre tiltak som overstiger kr. 20.000, - vil kun være mulig å få innvilget, dersom det foreligger et budsjett og en tidsplan.

 

 

Søknadsinformasjon: 

 

Fondet blir administrert av et styre oppnevnt av Oslo Håndverk- og Industriforening og Kirkens Bymisjon.

 

Søknadsfristen er 30. september hvert år. Det er mulig å sende inn søknader hele året, men den vil først bli behandlet etter at søknadsfristen er gått ut.

 

 

 

 

Spørsmål kan rettes til forretningsfører for fondet:

 

Hilde Bergh

Oslo Håndverks- og Industriforening

hilde@ohif.no

Telefon: 22 40 10 90


Søknader sendes på e-post til: larlingefondet@ohif.no  

Nettadresse: www.ohif.no – Om OHIF – Fond og Stipender - Lærlingefondet

bottom of page