top of page

- Kloke Grønne Valg -

Gravemaskin flytting logger i skogen

Den faglærte håndverkerens kompetanse og materialforståelse er en grønn nøkkel

 

Klimakrisen krever at hele samfunnet tilpasser seg en ny virkelighet. Utslippene må ned, men menneskene har fortsatt behov for steder å bo - og de har liv som skal leves. 

OHIF organiserer bedrifter innenfor stolte håndverkstradisjoner og avgjørende sektorer, som matproduksjon, tradisjonshåndverk og bygghåndverk. Det grønne skiftet vil også ha konsekvenser for våre medlemmer - og vi ønsker å være en del av løsningen!

Godt håndverk varer i generasjoner. Enten det er snakk om klokker, bunader, boliger eller skoler, legger håndverket i utførelsen grunnlaget for at ting virker, varer og kan repareres. 

Men - godt håndverk er ikke gratis. Godt håndverk forutsetter gode håndverkere. Og det forutsetter igjen at rammevilkårene for å gjøre jobber skikkelig er på plass. 

Medlemsbedriftene i OHIF rapporterer stadig at de som satser på godt håndverk og skikkelige fagfolk blir skvist ut av konkurransen, at pris er viktigere enn kvalitet når anbud lyses ut - og at kvaliteten på både materialer og kompetanse presses nedover. 

Dette er selvsagt alvorlig for bedriftene, men det går også utover særlig bygg- og anleggssektorens evne til å kutte klimagassutslipp. Når vi vet at over halvparten av utslippene i et byggs livsløp skjer i produksjonsfasen, er det klart at det hjelper med bygg som står over tid. 

Bedriftene i OHIF ønsker å bidra - og vi skal gjøre vårt. Men- vårt spørsmål til politikerne er hvordan rammebetingelsene for våre næringer kan legge til rette for at vi kan bidra til det grønne skiftet på en bærekraftig måte både for bedriftene og for samfunnet. 

Godt håndverk ikke mulig uten gode håndverkere - og det er umulig å velge materialene som kutter størst utslipp så lenge innkjøperne er mer opptatt av pris enn av kvalitet.  

bottom of page