top of page

- Klok Fagutdanning -

Oslo Håndverks- og Industriforening er opptatt av kvalitativ fagutdanning, og arbeider aktivt med å rekruttere og løfte den gode håndverksutdanningen.

Vi samarbeider med skolebyrådet, Utdanningsetaten, barne- og ungdomskolene, videregående, høyskoler, opplæringskontor og andre organisasjoner i utdanningsspørsmål vedrørende yrkesfag. 

Laugene våre fremmer saker til OHIF, som vi bringer videre til riktig instans. Medlemmene er foreningens største ressurs, og sitter på den beste fagkompetansen innenfor sine fagfelt. 

Eksempel på prosjekter: 

  • Flytting av Design-og gullsmedlinjen fra Elvebakken til Edvard Munch VGS

  • Oppretting av Senter for håndverksfag på Edvard Munch VGS

  • Gjennomføring av rekrutteringsarrangementet "ByggCamp med Håndverkets Dag" på Kuben Yrkesarena 

  • Utlevering av verktøykasser til aktivitetskole

  • Fag- og Svennebrevutdeling to ganger i året

  • Utdeling av Mesterbrev i samarbeid med Mesterbrevnemda

  • Prosjekt "Gull av fallgruver" - Fra utenforskap til innenforskap. Unge arbeidsledige inn i opplæring i tømrerfaget. 

bottom of page