top of page

- Kloke Tilsyn -

Oslo Håndverks- og Industriforening støtter Fair Play Bygg - Oslo og omegn , et prosjekt som har kommet etter modell av URO-Patruljen i Trondheim - Uropatruljen.no.

Fair Play Bygg - Oslo og omegn er et samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter i byggebransjen, hvis mål er å få kriminelle aktører ut av markedet og sikre markedstilgang for de som driver skikkelig. Fair Play Bygg vil samarbeide tett med A-Krim på samme måte som i Trondheim. 

Det synes naturlig at foreningen kan være med å spille en sentral rolle i det å knytte Fair Play Bygg, Arbeidstilsynet, A-Krim og våre aktive medlemmer sammen til en slagkraftig fylking innen bygg- og anlegg - Mot kriminell virksomhet i Oslo og Omegn. 

bottom of page