top of page

- Kloke Innkjøp -

Modern Office Building

Oslo Håndverks- og Industriforening ble utfordret av den tidligere finansbyråden Eirik Lae Solberg, på hvordan kommunen kunne fremstå som en Klok Innkjøper. Klok når den kjøper inn en entreprise eller rammeavtale og samtidig klok i et større bilde der langsiktig investering i både bygninger og mennesker medregnes.

OHIF har tatt dette prosjektet videre til den nye byråd for finans, Robert Steen. 

19. mai 2017 ble Oslomodellen lansert av Oslo Kommune. Hensikten med Oslomodellen er å stille klare krav til et seriøst arbeidsliv og bruke kommunens innkjøpsmakt som tilsvarer 26 mrd. kr/år til å fremme seriøsitet. 

 

Oslomodell 2.0 er nå på trappene og krever blant annet fast ansatte faglærte i 100 prosent stilling. 

Fra 1. september 2023 vil den nye modellen være gjeldende. Les mer her.

Les også om hvordan du som privatperson kan undersøke hvem du bestiller håndverkertjenester av: 

OHIFs 10 gode råd for kjøp av håndverkertjenester

bottom of page