- Kloke Innkjøp -

Modern Office Building

Oslo Håndverks- og Industriforening ble utfordret av den tidligere finansbyråden Eirik Lae Solberg, på hvordan kommunen kunne fremstå som en Klok Innkjøper. Klok når den kjøper inn en entreprise eller rammeavtale og samtidig klok i et større bilde der langsiktig investering i både bygninger og mennesker medregnes.

Vi har tatt dette prosjektet videre til den nye byråd for finans, Robert Steen. 

19. mai 2017 ble Oslomodellen lansert av Oslo Kommune. Hensikten med Oslomodellen er å stile klare krav til et seriøst arbeidsliv og bruke kommunens innkjøpsmakt som tilsvarer 26 mrd kr/år til å fremme seriøsitet. 

De nye kontaktene til Oslo Kommune krever blant annet krav om tarifflønn mellom oppdrag, og at minst en på hvert arbeidslag skal beherske norsk språk. I tillegg skal det kreves minst 50% fast ansatte, 50% faglærte og 10% lærlinger ved offentlige innkjøp (med terskelverdi 1,1 mkr). 

Les mere om her: Oslomodellen

Les også om hvordan du som privatperson kan undersøke hvem du bestiller håndverkertjenester av: 

OHIFs 10 gode råd for kjøp av håndverkertjenester