top of page

- Klok Arbeidsinnvandring -

Fra 1. januar 2023 ble ordningen om godkjenning av utenlandsk fagkompetanse overført fra NOKUT til det nå nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (2021) - www.hkdir.no

OHIF har engasjert seg i ordningen for godkjenning av utenlandsk yrkesutdanning i Norge. Med ønske om en praktisk prøve for utenlandsk fagkompetanse istedenfor en dokumentbasert ordning som legger opp til godkjenning gjennom presedens. Videre med et mål om likestilling - ikke sidestilling av kompetanse. En underliggende utfordring for hele ordningen er språkkompetanse, som igjen er et fundament for å drive fagopplæring med lærlinger og generell god kommunikasjon på arbeidsplassen.

 

Krav om likestilling av kompetanse og krav om håndverksbrev for å drive håndverksvirksomhet som næring vil kunne være en barriere mot uregulert konkurranse, og løfte så vel status som betalingsvilje for konkurranseutsatte fag. I tillegg ville det gi en bedre forbrukerbeskyttelse enn i dag.

OHIF er ikke part i ordningen slik som arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er, og opplever å ha begrenset påvirkningsmulighet på tross av flere fremstøt mot tidl. NOKUT, partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet.

Fremstøtene fra OHIF har handlet om realkompetansevurdering istedenfor, eller i tillegg til, en dokument-basert vurdering - og krav om likestilling av kompetansen med norsk fag- eller svennebrev.

bottom of page