top of page
blomster

Æreshåndverker

 

Hva er en Æreshåndverker?

Prisen er innstiftet for å hedre en person som har utmerket seg innenfor sitt felt, gjort en betydelig innsats for samfunnet generelt og/eller for håndverksfagene spesielt – Dette i kraft av sitt arbeid og/eller sitt personlige engasjement. Det er styret i OHIF som innstiller kandidaten.

OHIF mener at «Godt Håndverk» har noen felles kjennetegn som kan gjenkjennes og anerkjennes på tvers av yrker, og ut over håndverkerstanden. Dette er blant annet engasjement og integritet i utøvelsen, et ønske om å gjøre gagns arbeid til nytte for samfunnet og enkeltmennesker – og har en høy etisk og moralsk standard.

 

Æreshåndverkeren blir ved utnevnelsen «opphøyet» til å bli en del av håndverkerstanden.

Gruppebilde slottet.jpg

Hennes Majestet Dronningen - Æreshåndverker for 2022

6. mai ble Hennes Majestet Dronningen utnevnt til Æreshåndverker for  2022 i en audiens på slottet.

Begrunnelse for innstillingen:

Hennes Majestet Dronningen har gjennom sin tid i kongehuset engasjert seg og lagt ned mye godt håndverk i arbeidet med å ivareta og fornye vår felles kulturarv. Både i de offisielle og i de private kongeboliger. Det Kongelige Slott og Bygdøy Kongsgård er slik de fremstår i dag resultat av hennes engasjement og kompetanse for å ivareta og restaurere de flotte bygningene.

Hennes Majestet Dronningen har gjennom sine valg av flinke fagarbeidere, klær, smykker og sin kunstinteresse satt søkelys på fagkompetanse, kvalitet, godt håndverk og gjenbruk av materialer og bygninger. Et fokus som fremmer yrkesopplæringen, rekruttering, bærekraft og status for godt håndverk og tradisjon.

H. M. Dronningen har hatt en stor interesse for håndverk, kunst, kultur og kulturminneverk og viste stor glede over å motta prisen. OHIF ble invitert inn på H. M. Dronningens kontor på kaffe og fikk en svært hyggelig og interessant samtale med H. M. Dronningen om håndverksfagene, rekruttering, bærekraft og fagenes utfordring i en stadig økende konkurranse med lavprisprodukter og useriøsitet.

OHIF er svært takknemlige for at H. M. Dronningen valgte å ta imot prisen. Mer om utdelingen kan leses på Det Norske Kongehus sine egne hjemmesider: Dronningen utnevnt til Æreshåndverker - Det norske kongehus (kongehuset.no)

Foto: Kongehuset

fag_og_svennebrev_2023-133.jpg

Lars Mytting - Æreshåndverker for 2023

23. mai ble forfatter Lars Mytting utnevnt til Æreshåndverker for  2023 under vårens Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus. 

Begrunnelse for innstillingen:

Lars Mytting har gjennom sitt forfatterskap satt ord på betydningen- og resultatet av godt håndverk. I bøkene Hestekrefter, Svøm med dem som drukner, Hel ved, Søsterklokkene og Hekneveven viser han til hvordan godt håndverk i samspill med riktige materialer gir solide løsninger som virker, varer og kan repareres.

I en samtid preget av lineær økonomi og bruk og kast, der «billig» trumfer «varig», er det svært viktig at det er historiefortellere som formidler hva godt håndverk handler om.

«Lars Mytting er en ordsmed som velger sine ord med skyvelær og laftebile. Bøkene hans spraker videre i minnet som tørrgran i ovnen, lenge etter at de er lest ferdig. Han forteller om det som skjer ute, med innestemme, uten å miste leseren av den grunn - og han skriver sevje for håndverkersjeler. Mytting har et millimeterblikk for godt håndverk. Han er i grunn som en Husquarna 572 XP motorsag, som setter tennene i Norge - så flisene spruter» - Fra talen til administrerende direktør Eivind Andersen under utdelingen.

Æreshåndverkeren får æren av å holde hovedtalen under arrangementet. Telen kan leses i sin helhet her.

OHIF er svært takknemlige for at Lars Mytting valgte å ta imot prisen. 

Foto: Frank Holtschlag

fag_og_svennebrev-2024-026.JPG

Bent Stiansen - Æreshåndverker for 2024

 

28. mai ble kokk, kokebokforfatter og vinner av Bocuse d’Or, Bent Stiansen, tildelt den ærefulle prisen Æreshåndverker for 2024 under vårens Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus. 

Begrunnelse for innstilling:

Bent Stiansen har gjennom sitt virke for kokkefaget vist betydningen- og resultatet av godt håndverk. I sitt arbeid på Statholdergaarden viser han til hvordan godt håndverk i samspill med riktige råvarer gir solide resultater av høy kvalitet - som har holdt samme høye håndverksmessige standard siden 1994.

I en samtid med stor mangel på fagarbeidere, i en rekke fag, har Stiansen satset på – og lyktes med lærlinger. I norske og internasjonale konkurranser, TV-produksjoner og gjennom bøker viser Stiansen frem hva godt håndverk handler om. Stiansen utnevnes til Æreshåndverker for usedvanlig godt håndlag med mat og mennesker.

 

Gjennom sitt virke som kokk har han virkelig satset på, og lyktes med, utallige lærlinger. Stiansen var kveldens hovedtaler, og for en flott tale han leverte. Stiansen var både glad og rørt over prisen. 

Foto: Frank Holtschlag

bottom of page