top of page
blomster

Æreshåndverker

Gruppebilde slottet.jpg

Hennes Majestet Dronningen er Æreshåndverker for 2022

6. mai ble Hennes Majestet Dronningen utnevnt til Æreshåndverker for  2022 i en audiens på slottet. Det er første gang Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF) utnevner en Æreshåndverker etter inspirasjon fra håndverkerforeningen i København.

Det er styret i OHIF som innstiller kandidaten. Prisen er innstiftet for å hedre en person som har utmerket seg innenfor sitt felt, gjort en betydelig innsats for samfunnet generelt og/eller for håndverksfagene spesielt – Dette i kraft av sitt arbeid og/eller sitt personlige engasjement.

OHIF mener at «Godt Håndverk» har noen felles kjennetegn som kan gjenkjennes og anerkjennes på tvers av yrker, og ut over håndverkerstanden. Dette er blant annet engasjement og integritet i utøvelsen, et ønske om å gjøre gagns arbeid til nytte for samfunnet og enkeltmennesker – og har en høy etisk og moralsk standard. Æreshåndverkeren blir ved utnevnelsen «opphøyet» til å bli en del av håndverkerstanden.

Begrunnelse for innstillingen:

Hennes Majestet Dronningen har gjennom sin tid i kongehuset engasjert seg og lagt ned mye godt håndverk i arbeidet med å ivareta og fornye vår felles kulturarv. Både i de offisielle og i de private kongeboliger. Det Kongelige Slott og Bygdøy Kongsgård er slik de fremstår i dag resultat av hennes engasjement og kompetanse for å ivareta og restaurere de flotte bygningene.

Hennes Majestet Dronningen har gjennom sine valg av flinke fagarbeidere, klær, smykker og sin kunstinteresse satt søkelys på fagkompetanse, kvalitet, godt håndverk og gjenbruk av materialer og bygninger. Et fokus som fremmer yrkesopplæringen, rekruttering, bærekraft og status for godt håndverk og tradisjon.

H. M. Dronningen har hatt en stor interesse for håndverk, kunst, kultur og kulturminneverk og viste stor glede over å motta prisen. OHIF ble invitert inn på H. M. Dronningens kontor på kaffe og fikk en svært hyggelig og interessant samtale med H. M. Dronningen om håndverksfagene, rekruttering, bærekraft og fagenes utfordring i en stadig økende konkurranse med lavprisprodukter og useriøsitet.

OHIF er svært takknemlige for at H. M. Dronningen valgte å ta imot prisen. Mer om utdelingen kan leses på Det Norske Kongehus sine egne hjemmesider: Dronningen utnevnt til Æreshåndverker - Det norske kongehus (kongehuset.no)

bottom of page