- Oslo Gullsmedlaug-

Oldermann og sekretariat

Hilde Nøtvedt

Oldermann

Mester i Filigransarbeid


915 86 629

h@hildesolv.no

June Rasch-Olsen

Viseoldermann

Gullsmedmester

916 19 810

june@opro.no

Martina Propers

Sekretariat

Gullsmedmester

90 87 47 63

propersdesign@gmail.com

"Samhold og vennskap må prege ditt yrke, vennskap gir glede, samhold gir styrke"

Historie

Vi finner opplysninger om gullsmedene i Oslo fra mange hundre år tilbake. Så tidlig som i 1328 kan vi lese om en gullsmed som het Torleiv.  Oslo-laugets segl bærer årstallet 1604 og betegner dannelsen av Oslos første håndverkslaug. Seglet bygger på Københavnlaugets segl, men har omskriften "Sigil Avrifabro Civitate Opslo 1604". Vi kan anta at blant stifterne av lauget var: Peder gullsmed d.y., Jacob gullsmed, Claus gullsmed, Harrild gullsmed, Falentin gullsmed og Mads gullsmed (Fra tekst av Per Bredo Østby)

St. Eligius er gullsmedenes og alle metallarbeideres helgen og er å finne på laugets våpenskjold. Årlig arrangerer lauget St. Eligiusfest som avholdes i Oslo Håndverks- og Industriforening ærverdige lokaler - Mest kjent som "Håndverkeren" midt i Oslo sentrum. 

Medlemskontingent 

850,- pr. 

TA KONTAKT

SEND OSS EN MELDING

  • Gray Instagram Ikon

Rozenkranz`gate 7

0159 Oslo

© 2018