- Fond og stipender -

OHIF forvalter fond det er mulig å søke. Her finner du betingelser for hvem som kan tildeles støtte og hva det kan tildeles støtte for.

Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresens fond

 

Bakgrunn

Olav Thoresen og Hustru Johanne Thoresens fond ble opprettet av Olav og Johanne Thoresen, på bakgrunn av testamente av 12. desember 1969.


I 2015 ble Håndverkernes Støttefond (tidligere Håndverkernes Understøttelsesfond stiftet 20.3.1862), samt

Håndverkernes Stipendiefond, som igjen er en sammenslåing av Studiefond for yrkesundervisning, Nils J. Ytteborgs ærespris, OHIFs Jubileums premiefond, Verkseier A. L. Thunes stipendiefond og Gullsmed Eiler Krogh Prytz’ fond, slått sammen med Olav Thoresen og Hustru Johanne Thoresens fond.

Fondets formål


Fondet skal i første rekke gi støtte i form av pengegaver til verdige trengende håndverksborgere av Oslo samt deres etterlatte, det være seg gjenlevende ektefelle og/eller barn.


Når særlige grunner taler for det skal økonomisk støtte også kunne ytes til drift av institusjoner som først og fremst skal hjelpe slike verdige trengende som fondet skal betenke.


Fondet skal også kunne finansiere tilstelninger for dem, reiser i inn- og utland o.l. som man må kunne anta overstiger deres økonomiske evne.


Fondet skal kunne finansiere eller delta i finansieringen av rom m.v. til minne om stifterne og arrangere eller delta i arrangement av pene og verdige tilstelninger i samme øyemed.


Er å gi stipender til opplæring i og til fremme av yrkesopplæring og rekruttering til yrkesfagene, herunder bestridelse av Oslo Håndverks- og Industriforenings utgifter til arbeid for opplærings-, undervisnings-, og rekrutteringsformål.


Stipender kan også gis til yrkesopplæring i utlandet og til studier som kan komme yrkesopplæringen til gode.

Er du i posisjon til å søke?

Spørsmål og søknad kan sende firmapost@ohif.no 

Søknadsskjema Thoresenfondet.


Søknadsfrist 30. september hvert år.

Lærlingefondet for Håndverk og Industri - Vi hjelper deg med å gjøre læretiden bedre


Lærlingefondet har utgangspunkt i det som en gang het Læregutthjemmet. Da dette ble solgt ble det opprettet et fond som er administrert i samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Oslo Håndverk- og Industriforening. 

Fondet kan gi individuell støtte til lærlinger. Alle lærlinger er velkommen til å søke, men lærlinger i svennefag tilknyttet Oslo Håndverks- og Industriforening - og i tradisjonelle håndverksfag oppfordres til å søke. 
Fondet kan også gi støtte til andre tiltak som bidrar til å stimulere utdanning og opplæring av lærlinger, og til å heve det faglige nivået.     

Er du i posisjon til å søke?

Spørsmål og søknad kan sendes til larlingefondet@ohif.no  

 

Søknadsskjema  Lærlingefondet.

Søknadsfristen er 30. september hvert år.

 

OHIF's Dameforenings boliger for eldre

 

I Pastor Fangens vei 16 i Ullevål Hageby i Oslo ligger OHIF’s Dameforenings boliger for eldre. Leilighetene ligger  i et stille og usjenert område med sjarmerende og grønne omgivelser rundt.


Leilighetene er 30-70 kvm. Inkludert i husleien er oppvarming, varmt vann fra fyringsanlegg, vaktmestertjeneste, rengjøring og stell av felles areal ute og inne. Det er peisestue med kjøkken, felles vaskeri og romslige fellesarealer inne. Ute er det godt med parkeringsplasser. Leilighetene har dørtelefon og opplegg for kabel-tv og bredbånd. Tåsen eldresenter ligger 15 minutters gange fra Pastor Fangens vei 16. Medlemmer i Oslo Håndverks- og Industriforening har redusert husleie i forhold til andre beboere.

Stiftelsen har som formål å skaffe rimelige leiligheter til OHIF`s håndverks- og Industrimedlemmer over 60 år. Styret i OHIF`s Dameforenings boliger for eldre har ansvaret for tildeling av leiligheter i henhold til bestemmelsene i stiftelsens vedtekter. 

For spørsmål, ta kontakt med:


Borge Forvaltning 
Daglig leder
Paul Erik Ravlo
Tlf: 976 00 229
erik@borgeforvaltning.no

Såkornmidler - Fra 2020 blir det lettere å være laug

Det er nå mulig å søke om «såkornmidler» fra OHIF. Midlene skal gjøre det lettere for laug å drive

laugsaktiviteter som kurs, utstillinger, markeringer i lauget m.m.

Søknaden kan maximum tilsvare innbetalt årskontingent til OHIF (antall medlemmer lauget har i OHIF x 500 kr.)

- og det fordrer at lauget selv skyter til en like stor sum det søkes om. Dette slik at en aktivitet der søknad blir

godkjent finansierer 50% av OHIF og 50% av lauget.                                                

Hensikten er å få til flere aktiviteter i laugene – tett på fagene og medlemmene – organisert av medlemmene.                                                         

I praksis kan lauget ved dette såkorn-tiltaket få tilbake hele OHIF- årskontingenten til laugsaktivitet.                         Søknadene vil bli behandlet av representanter fra OHIF- styret, og søknadsskjema finner dere her.

TA KONTAKT

SEND OSS EN MELDING

  • Gray Instagram Ikon

Rozenkranz`gate 7

0159 Oslo

© 2018